ศาลจังหวัดชัยบาดาล


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาจำนวน 2 หน่วย พร้อมสิ่งปลูกสร้างศาลจังหวัดชัยบาดาล(คร้งที่ 2)
เอกสารแนบ