ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชัยบาดาล Chaibadan Provincial Court

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาลเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรจากภาครัฐ และผู้มีอำนาจสั่งใช้ อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาลเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรจากภาครัฐ และผู้มีอำนาจสั่งใช้ อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล


เอกสารแนบ