ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชัยบาดาล Chaibadan Provincial Court

ประกาศศาลจังหวัดชัยบาดาล เรื่อง ประกาศเสนอราคาจ้างเหมาบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกันเป็นรายบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารแนบ