ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชัยบาดาล Chaibadan Provincial Court

ประกาศศาลจังหวัดชัยบาดาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลฯ และอาคารชุดพักอาศัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
เอกสารแนบ