ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชัยบาดาล Chaibadan Provincial Court

ประกาศศาลจังหวัดชัยบาดาล เรื่อง ประกวกราคาจ้างจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการฯ,อาคารชุดพักอาศัยฯ ๘ หน่วย และอาคารชุดพักอาศัยฯ ๑๒ หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
เอกสารแนบ