ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชัยบาดาล Chaibadan Provincial Court

ศาลจังหวัดชัยบาดาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบและจำกัดการเดินทางของบุคคล(Electronic Monitoring หรือ EM)เป็นคดีแรก

ศาลจังหวัดชัยบาดาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบและจำกัดการเดินทางของบุคคล(Electronic Monitoring หรือ EM)เป็นคดีแรก


เอกสารแนบ