ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชัยบาดาล Chaibadan Provincial Court

ศาลจังหวัดชัยบาดาลให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หรือการรับโอนเงินทางอินเตอร์เน็ต ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่(Mobile Banking)

ศาลจังหวัดชัยบาดาลให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หรือการรับโอนเงินทางอินเตอร์เน็ต ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่(Mobile Banking)


เอกสารแนบ