ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชัยบาดาล Chaibadan Provincial Court

ประกาศศาลจังหวัดชัยบาดาล เรื่อง ประกวดซื้อราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย(๑๖ กล้อง) จำนวน ๑ ระบบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
เอกสารแนบ