ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชัยบาดาล Chaibadan Provincial Court

ศาลจังหวัดชัยบาดาลจัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวขอพรท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาล และคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดชัยบาดาล

ศาลจังหวัดชัยบาดาลจัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวขอพรท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาล และคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดชัยบาดาล


เอกสารแนบ