ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชัยบาดาล Chaibadan Provincial Court

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาลเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “พ่อดีเด่นระดับชุมชน ประจำปี 2560” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาลเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “พ่อดีเด่นระดับชุมชน ประจำปี 2560”  เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ


เอกสารแนบ