ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชัยบาดาล Chaibadan Provincial Court

ศาลจังหวัดชัยบาดาลต้อนรับ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบประเมินที่ 2

ศาลจังหวัดชัยบาดาลต้อนรับ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบประเมินที่ 2


เอกสารแนบ