ศาลจังหวัดชัยบาดาล


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ประกาศศาลจังหวัดชัยบาดาล เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา จำนวน 2 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดชัยบาดาล (ครั้งที่ 2)