ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชัยบาดาล Chaibadan Provincial Court

ประกาศศาลจังหวัดชัยบาดาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดชัยบดาลฯ
เอกสารแนบ