ศาลจังหวัดชัยบาดาล


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลจังหวัดชัยบาดาลจัดโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ” กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ศาลจังหวัดชัยบาดาลจัดโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ” กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  เพื่อถวายในพระพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


เอกสารแนบ