ศาลจังหวัดชัยบาดาล


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลจังหวัดชัยบาดาลจัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559

ศาลจังหวัดชัยบาดาลจัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559
                  เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559  ศาลจังหวัดชัยบาดาล ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 โดยมีคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดชัยบาดาล คณะผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดชัยบาดาล คณะสภาทนายความจังหวัดชัยบาดาล ข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ตำรวจศาล เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ร่วมรดน้ำขอพรจาก นายโพธิ์โพยม  มนพลับ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง  ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาล   ณ  ห้องเพชรนารายณ์  ศาลจังหวัดชัยบาดาล