จำนวนข่าวทั้งหมด 68
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |
ประกาศศาลจังหวัดชัยบาดาล เรื่องแต่งตั้งผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดชัยบาดาล ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 383   :: วันที่ 21 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 5 )
ผู้แทนธนาคารออมสิน สาขาลำนารายณ์  เข้าอวยพรปีใหม่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาล
ผู้แทนธนาคารออมสิน สาขาลำนารายณ์ เข้าอวยพรปีใหม่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาล
  :: ข่าวที่ 382   :: วันที่ 14 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 33 )
การบรรยายกฎหมายตามโครงการ
การบรรยายกฎหมายตามโครงการ"กฎหมายสัญจร" ณ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยา
  :: ข่าวที่ 381   :: วันที่ 14 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 29 )
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล เข้าอวยพรปีใหม่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาล
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล เข้าอวยพรปีใหม่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาล
  :: ข่าวที่ 380   :: วันที่ 14 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 32 )
ข้าราชการศาลยุติธรรมศาลจังหวัดชัยบาดาล ร่วมอวยพรปีใหม่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดชัยบาดาล
ข้าราชการศาลยุติธรรมศาลจังหวัดชัยบาดาล ร่วมอวยพรปีใหม่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดชัยบาดาล
  :: ข่าวที่ 379   :: วันที่ 5 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 69 )
คณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมอวยพรปีใหม่
คณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมอวยพรปีใหม่
  :: ข่าวที่ 378   :: วันที่ 29 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 101 )
อัยการจังหวัดชัยบาดาลพร้อมคณะร่วมอวยพรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาล
อัยการจังหวัดชัยบาดาลพร้อมคณะร่วมอวยพรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาล
  :: ข่าวที่ 377   :: วันที่ 29 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 50 )
ศาลจังหวัดชัยบาดาลจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ศาลจังหวัดชัยบาดาลจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
  :: ข่าวที่ 376   :: วันที่ 29 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 67 )
โครงการกฎหมายสัญจร โรงเรียนลำสนธิวิทยา  อ.ลำสนธิ  จ.ลพบุรี
โครงการกฎหมายสัญจร โรงเรียนลำสนธิวิทยา อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
  :: ข่าวที่ 375   :: วันที่ 24 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาลเป็นประธานพิธีเปิดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาลเป็นประธานพิธีเปิดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล
  :: ข่าวที่ 374   :: วันที่ 24 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 40 )
การประชุมโครงการกฎหมายสัญจร  ครั้งที่ ๓
การประชุมโครงการกฎหมายสัญจร ครั้งที่ ๓
  :: ข่าวที่ 373   :: วันที่ 18 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 34 )
เลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการฯ ในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่
เลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการฯ ในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่
  :: ข่าวที่ 372   :: วันที่ 18 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
โครงการเผยแพร่กฎหมายในสถานศึกษา
โครงการเผยแพร่กฎหมายในสถานศึกษา
  :: ข่าวที่ 371   :: วันที่ 12 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 53 )
นายพันธุ์เลิศ  บุญเลี้ยง  อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ และคณะ ตรวจราชการศาลจังหวัดชัยบาดาล
นายพันธุ์เลิศ บุญเลี้ยง อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ และคณะ ตรวจราชการศาลจังหวัดชัยบาดาล
  :: ข่าวที่ 370   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 66 )
ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาลร่วมงานมหกรรมอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ครั้งที่ ๗
ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาลร่วมงานมหกรรมอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ครั้งที่ ๗
  :: ข่าวที่ 369   :: วันที่ 8 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 41 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาลพร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาลพร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ
  :: ข่าวที่ 368   :: วันที่ 8 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 53 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาลร่วมพิธีมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาลร่วมพิธีมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ"พ่อดีเด่นระดับชุมชน ประจำปี ๒๕๕๗"
  :: ข่าวที่ 367   :: วันที่ 4 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 48 )
ศาลจังหวัดชัยบาดาล ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ศาลจังหวัดชัยบาดาล ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชที่ดีและพลังของแผ่นดิน
  :: ข่าวที่ 366   :: วันที่ 4 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 53 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาล ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติสำหรับนายประกันอาชีพ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาล ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติสำหรับนายประกันอาชีพ
  :: ข่าวที่ 365   :: วันที่ 27 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 46 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาล ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาล ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก
  :: ข่าวที่ 364   :: วันที่ 27 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 34 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |