จำนวนข่าวทั้งหมด 74
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |
เยี่ยมและให้กำลังใจแก่บุตรข้าราชการศาลยุติธรรม
เยี่ยมและให้กำลังใจแก่บุตรข้าราชการศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 389   :: วันที่ 10 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 43 )
ร่วมพิธีรดน้ำศพและเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพนายแทนคุณ  ไพเราะประเสริฐ
ร่วมพิธีรดน้ำศพและเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพนายแทนคุณ ไพเราะประเสริฐ
  :: ข่าวที่ 388   :: วันที่ 10 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 52 )
ประกาศศาลจังหวัดชัยบาดาล เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๒๙ รายการ
  :: ข่าวที่ 387   :: วันที่ 5 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 53 )
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประนีประนอมและบุคลากรประจำศาลจังหวัดชัยบาดาล
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประนีประนอมและบุคลากรประจำศาลจังหวัดชัยบาดาล "หลักสุตรการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อมพิพาท"
  :: ข่าวที่ 386   :: วันที่ 3 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 38 )
การบรรยายกฎหมายตามโครงการ
การบรรยายกฎหมายตามโครงการ"กฎหมายสัญจร" ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี
  :: ข่าวที่ 385   :: วันที่ 3 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 51 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาล แลผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาลร่วมเผยแพร่โครงการสมานฉันท์และสันติวิธีในเรือนจำ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาล แลผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาลร่วมเผยแพร่โครงการสมานฉันท์และสันติวิธีในเรือนจำ
  :: ข่าวที่ 384   :: วันที่ 3 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 31 )
ประกาศศาลจังหวัดชัยบาดาล เรื่องแต่งตั้งผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดชัยบาดาล ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 383   :: วันที่ 21 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 15 )
ผู้แทนธนาคารออมสิน สาขาลำนารายณ์  เข้าอวยพรปีใหม่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาล
ผู้แทนธนาคารออมสิน สาขาลำนารายณ์ เข้าอวยพรปีใหม่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาล
  :: ข่าวที่ 382   :: วันที่ 14 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 45 )
การบรรยายกฎหมายตามโครงการ
การบรรยายกฎหมายตามโครงการ"กฎหมายสัญจร" ณ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยา
  :: ข่าวที่ 381   :: วันที่ 14 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 64 )
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล เข้าอวยพรปีใหม่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาล
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล เข้าอวยพรปีใหม่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาล
  :: ข่าวที่ 380   :: วันที่ 14 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 85 )
ข้าราชการศาลยุติธรรมศาลจังหวัดชัยบาดาล ร่วมอวยพรปีใหม่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดชัยบาดาล
ข้าราชการศาลยุติธรรมศาลจังหวัดชัยบาดาล ร่วมอวยพรปีใหม่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดชัยบาดาล
  :: ข่าวที่ 379   :: วันที่ 5 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 106 )
คณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมอวยพรปีใหม่
คณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมอวยพรปีใหม่
  :: ข่าวที่ 378   :: วันที่ 29 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 110 )
อัยการจังหวัดชัยบาดาลพร้อมคณะร่วมอวยพรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาล
อัยการจังหวัดชัยบาดาลพร้อมคณะร่วมอวยพรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาล
  :: ข่าวที่ 377   :: วันที่ 29 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 56 )
ศาลจังหวัดชัยบาดาลจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ศาลจังหวัดชัยบาดาลจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
  :: ข่าวที่ 376   :: วันที่ 29 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 75 )
โครงการกฎหมายสัญจร โรงเรียนลำสนธิวิทยา  อ.ลำสนธิ  จ.ลพบุรี
โครงการกฎหมายสัญจร โรงเรียนลำสนธิวิทยา อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
  :: ข่าวที่ 375   :: วันที่ 24 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาลเป็นประธานพิธีเปิดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาลเป็นประธานพิธีเปิดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล
  :: ข่าวที่ 374   :: วันที่ 24 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 67 )
การประชุมโครงการกฎหมายสัญจร  ครั้งที่ ๓
การประชุมโครงการกฎหมายสัญจร ครั้งที่ ๓
  :: ข่าวที่ 373   :: วันที่ 18 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
เลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการฯ ในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่
เลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการฯ ในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่
  :: ข่าวที่ 372   :: วันที่ 18 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 48 )
โครงการเผยแพร่กฎหมายในสถานศึกษา
โครงการเผยแพร่กฎหมายในสถานศึกษา
  :: ข่าวที่ 371   :: วันที่ 12 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 61 )
นายพันธุ์เลิศ  บุญเลี้ยง  อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ และคณะ ตรวจราชการศาลจังหวัดชัยบาดาล
นายพันธุ์เลิศ บุญเลี้ยง อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ และคณะ ตรวจราชการศาลจังหวัดชัยบาดาล
  :: ข่าวที่ 370   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 71 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |