จำนวนข่าวทั้งหมด 34
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |
ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาลร่วมงานเลี้ยงรับรองคณะทูตต่างประเทศ
ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาลร่วมงานเลี้ยงรับรองคณะทูตต่างประเทศ
  :: ข่าวที่ 349   :: วันที่ 2 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 97 )
ประกาศศาลจังหวัดชัยบาดาล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดชัยบาดาล
  :: ข่าวที่ 348   :: วันที่ 26 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 17 )
กิจกรรมออกหน่วยให้ความแก่ประชาชนในเขตอำนาจศาลจังหวัดชัยบาดาล
กิจกรรมออกหน่วยให้ความแก่ประชาชนในเขตอำนาจศาลจังหวัดชัยบาดาล
  :: ข่าวที่ 347   :: วันที่ 21 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
กิจกรรมวันแม่ ประจำปี ๒๕๕๗
กิจกรรมวันแม่ ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 346   :: วันที่ 21 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 79 )
กิจกรรมวัน
กิจกรรมวัน "รพี'57"
  :: ข่าวที่ 345   :: วันที่ 8 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 150 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาล เป็นประธานมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาล เป็นประธานมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ "แม่ดีเด่นระดับชุมชน ประจำปี ๒๕๕๗"
  :: ข่าวที่ 344   :: วันที่ 8 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 85 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาลเป็นประธานเปิดโครงการร่วมใจไกลเกลี่ยประจำปี ๒๕๕๗
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาลเป็นประธานเปิดโครงการร่วมใจไกลเกลี่ยประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 343   :: วันที่ 28 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 121 )
ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาล และข้าราชการศาลยุติธรรมร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี
ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาล และข้าราชการศาลยุติธรรมร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี
  :: ข่าวที่ 342   :: วันที่ 28 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 58 )
ประกาศศาลจังหวัดชัยบาดาล ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นผู้ประนีประนอม
  :: ข่าวที่ 341   :: วันที่ 21 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
โครงการ
โครงการ"ออกหน่วยให้บริการด้านกฎหมายแก่ชุมชน"
  :: ข่าวที่ 340   :: วันที่ 17 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 61 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาลร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาลร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
  :: ข่าวที่ 339   :: วันที่ 17 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 69 )
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันรพีประจำปี ๒๕๕๗(สำหรับเจ้าหน้าที่)
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันรพีประจำปี ๒๕๕๗(สำหรับเจ้าหน้าที่)
  :: ข่าวที่ 338   :: วันที่ 17 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 52 )
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันรพี ประจำปี 2557
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันรพี ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 337   :: วันที่ 27 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 87 )
ศาลจังหวัดชัยบาดาลจัดโครงการเผยแพร่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสู่สถานศึกษา
ศาลจังหวัดชัยบาดาลจัดโครงการเผยแพร่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสู่สถานศึกษา
  :: ข่าวที่ 336   :: วันที่ 24 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 90 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาลพร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรมร่วมสัมมนา เรื่องการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องของศาลในเขตอำนาจอธิบดีฯภาค ๑
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาลพร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรมร่วมสัมมนา เรื่องการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องของศาลในเขตอำนาจอธิบดีฯภาค ๑
  :: ข่าวที่ 335   :: วันที่ 20 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 52 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาล ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาล ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  :: ข่าวที่ 334   :: วันที่ 18 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 68 )
โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลจังหวัดชัยบาดาล ณ อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลจังหวัดชัยบาดาล ณ อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
  :: ข่าวที่ 333   :: วันที่ 18 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 107 )
ประกาศศาลจังหวัดชัยบาดาล เรื่อง รับสมัครผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดชัยบาดาล
ประกาศศาลจังหวัดชัยบาดาล เรื่อง รับสมัครผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดชัยบาดาล
  :: ข่าวที่ 332   :: วันที่ 3 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 43 )
ข้าราชการศาลยุติธรรมศาลจังหวัดชัยบาดาลร่วมฟังสวดพระอภิธรรม นายแคล้ง  รื่่นรวย
ข้าราชการศาลยุติธรรมศาลจังหวัดชัยบาดาลร่วมฟังสวดพระอภิธรรม นายแคล้ง รื่่นรวย
  :: ข่าวที่ 331   :: วันที่ 2 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 68 )
โครงการออกหน่วยให้บริการด้านกฎหมายแก่ชุมชน
โครงการออกหน่วยให้บริการด้านกฎหมายแก่ชุมชน
  :: ข่าวที่ 330   :: วันที่ 30 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 67 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |