จำนวนข่าวทั้งหมด 26
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |
ประกาศศาลจังหวัดชัยบาดาล ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นผู้ประนีประนอม
  :: ข่าวที่ 341   :: วันที่ 21 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 9 )
โครงการ
โครงการ"ออกหน่วยให้บริการด้านกฎหมายแก่ชุมชน"
  :: ข่าวที่ 340   :: วันที่ 17 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาลร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาลร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
  :: ข่าวที่ 339   :: วันที่ 17 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันรพีประจำปี ๒๕๕๗(สำหรับเจ้าหน้าที่)
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันรพีประจำปี ๒๕๕๗(สำหรับเจ้าหน้าที่)
  :: ข่าวที่ 338   :: วันที่ 17 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 25 )
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันรพี ประจำปี 2557
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันรพี ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 337   :: วันที่ 27 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 65 )
ศาลจังหวัดชัยบาดาลจัดโครงการเผยแพร่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสู่สถานศึกษา
ศาลจังหวัดชัยบาดาลจัดโครงการเผยแพร่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสู่สถานศึกษา
  :: ข่าวที่ 336   :: วันที่ 24 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 66 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาลพร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรมร่วมสัมมนา เรื่องการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องของศาลในเขตอำนาจอธิบดีฯภาค ๑
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาลพร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรมร่วมสัมมนา เรื่องการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องของศาลในเขตอำนาจอธิบดีฯภาค ๑
  :: ข่าวที่ 335   :: วันที่ 20 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาล ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาล ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  :: ข่าวที่ 334   :: วันที่ 18 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 48 )
โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลจังหวัดชัยบาดาล ณ อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลจังหวัดชัยบาดาล ณ อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
  :: ข่าวที่ 333   :: วันที่ 18 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 66 )
ประกาศศาลจังหวัดชัยบาดาล เรื่อง รับสมัครผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดชัยบาดาล
ประกาศศาลจังหวัดชัยบาดาล เรื่อง รับสมัครผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดชัยบาดาล
  :: ข่าวที่ 332   :: วันที่ 3 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
ข้าราชการศาลยุติธรรมศาลจังหวัดชัยบาดาลร่วมฟังสวดพระอภิธรรม นายแคล้ง  รื่่นรวย
ข้าราชการศาลยุติธรรมศาลจังหวัดชัยบาดาลร่วมฟังสวดพระอภิธรรม นายแคล้ง รื่่นรวย
  :: ข่าวที่ 331   :: วันที่ 2 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 54 )
โครงการออกหน่วยให้บริการด้านกฎหมายแก่ชุมชน
โครงการออกหน่วยให้บริการด้านกฎหมายแก่ชุมชน
  :: ข่าวที่ 330   :: วันที่ 30 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 51 )
การพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ
การพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ
  :: ข่าวที่ 329   :: วันที่ 23 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 60 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาล พร้อมข้าราชการศาลยุติธรรมร่วมพิธีอุปสมบทนายพิทักษ์  พันธุ์วัฒนะสิงห์  ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาล
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาล พร้อมข้าราชการศาลยุติธรรมร่วมพิธีอุปสมบทนายพิทักษ์ พันธุ์วัฒนะสิงห์ ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาล
  :: ข่าวที่ 328   :: วันที่ 20 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 123 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาลพร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ  จังหวัดลพบุรี
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาลพร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ จังหวัดลพบุรี
  :: ข่าวที่ 327   :: วันที่ 16 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 105 )
ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาลร่วมงาน
ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาลร่วมงาน"วันเทศบาล" ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 326   :: วันที่ 15 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 63 )
การประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนนายประกันและแนวทางปฏิบัติสำหรับนายประกันอาชีพ
การประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนนายประกันและแนวทางปฏิบัติสำหรับนายประกันอาชีพ
  :: ข่าวที่ 325   :: วันที่ 15 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 31 )
ผู้พิพากษาและข้าราชการศาลยุติธรรมร่วมถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล
ผู้พิพากษาและข้าราชการศาลยุติธรรมร่วมถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล   
  :: ข่าวที่ 324   :: วันที่ 6 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 70 )
ท่านรัถยา  สัตยาบัน  อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑  และคณะ ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ท่านรัถยา สัตยาบัน อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ และคณะ ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 323   :: วันที่ 30 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 171 )
ศาลจังหวัดชัยบาดาลจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาศาลยุติธรรม ครบรอบ ๑๓๒ ปี
ศาลจังหวัดชัยบาดาลจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาศาลยุติธรรม ครบรอบ ๑๓๒ ปี   
  :: ข่าวที่ 322   :: วันที่ 22 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 104 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |