หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชัยบาดาล Chaibadan Provincial Courtลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ประกาศ
ประกาศศาลจังหวัดชัยบาดาล
  1. แต่งตั้งข้าราชการตุลาการและข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดชัยบาดาล
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานไกล่เกลี่ยประจำศาลจังหวัดชัยบาดาล
  3. การแต่งตั้งผู้พิพากษาเป็นผู้ไกล่เกลี่ยคดีชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกา
  4. การกำหนดอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี
  5. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  6. เรื่อง การให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หรือการรับโอนเงินทางอินเตอร์เน็ต ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่(Mobile Banking)
  7. การส่งเอกสารและการประกาศนัดไต่สวนโดยวิธีลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด