ศาลจังหวัดชัยบาดาล


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 56
ผบ.215/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.373/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.375/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.390/61
นัดฟังคำพิพากษา
เวลา 9.00 น.
ผบ.393/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.394/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.415/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.419/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.420/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.421/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.422/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.423/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.424/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.433/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.434/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.435/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.436/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.437/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.438/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.439/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.440/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.443/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.452/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.453/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.459/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.460/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.469/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.476/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.505/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.513/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.554/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.93/57
นัดพร้อมสอบถาม
เวลา 9.00 น.
พ.192/60
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.43/61
ให้การแก้ข้อหาแห่งคดี
เวลา 9.00 น.
พ.66/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
พ.80/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
พ.81/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.82/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.90/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.91/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
พ.94/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
พ.95/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
พ.96/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.97/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
มร.1/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
อ.355/61
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.509/61
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.553/61
สืบประกอบ
เวลา 13.30 น.
อ.558/61
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.559/61
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.560/61
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.564/61
นัดพร้อม
เวลา 13.30 น.
อ.570/61
นัดพร้อม
เวลา 13.30 น.
อ.584/61
นัดพร้อม
เวลา 13.30 น.
อ.710/60
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.711/60
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.